Wykaz paczek instalacycjnych
Odnośnik do strony wersji rozwojowych.
Monitorek wersja linMleic008
Serwis wersja lin4leic008

2018 09 04 Instrukcja instalacji najnowszego programu lOVC.

2018 09 04 Instrukcja instalacji letronikVISITORS wersja Alfa.

2015 04 15 Instrukcja instalacji programu LPVC.

20140120 - Zestaw programów lin4leic trochę oświerzony ->

20101104 - Zestaw programów lin4leic wreszcie kompletny.

Zestaw programów i skryptów do obsługi liczników LEIC4650 pod linux jest wreszcie kompletny. Program generuje raporty dzienne i miesięczne i umieszcza je na serwerze FTP. Powinny być kompatybilne z plikami z Windowsowego letronikCounter. Program chodzi na moich komputerach i FTP, co nie znaczy, że jest uniwersalny i bezbłędny. Testowany jest na dystrybucji UBUNTU. Będę go stopniowo testował i poprawiał w razie potrzeby. Na razie praktycznie nie ma dokumentacji do programu – tyle co w instalce. Program i dokumentacja będą rozwijane, jeżeli znajdą się zainteresowani użytkownicy. Wszelkie pytania i uwagi proszę zgłaszać e-mail. biuro@letronik.pl

Instalki pod adresem:
http://www.licznik-osob.pl/soft/linux/wersje/index.html
Proszę wybierać tą z najnowszą datą.

Raporty z instalacji testowych:
http://www.leszekloboda.republika.pl/linux/index.html

Monitorek działania usługi.

Jeżeli program lin4leic uruchomiony jest jako serwis (usługa) to jego działania są dla operatora niewidoczne. Programik linMleic wyświetla raport odwiedzalności na bieżący dzień. W wersji 008 dodano wyświetlanie poprzednich dni - podaje się parametr - sprzed ilu dni chce się oglądać raport.. Poniżej zrzut z konsoli:

Data 20100428. Raport dla wejścia:
parterGlowneWejscieWarszawaWilenska
 godz;wzrost; stan;
09:00;   0;213988;
09:15; 1472;215460;
09:30; 1660;217120;
09:45; 1520;218640;
10:00; 1659;220299;
10:15; 1518;221817;
10:30; 1660;223477;
10:45; 1515;224992;
11:00; 1660;226652;

Tu możesz pobrać archiwum: limMleic004.zip
Instalacja
#sudo chmod a+x ./linMleic.sh
#sudo ./linMleic.sh

Dla pobranego pliku trzeba ewentualnie ustawić prawa do wykonywania

#chmod a+x linBleic


PROGRAM LIN4LEIC POD SYSTEM LINUX

do obsługi interfejsu licznika leic4650 firmy LETRONIK.
wersja licom024
pobierz: lin4leic024_3

KRÓTKI OPIS.

Jest to bardzo prosty program konsolowy, ściągający dane z licznika LEIC4650 i
tworzący pliki raportów odwiedzalności. Program można zainstalować jako serwis,
startujący i zamykający się wraz z systemem.
Program zatrzymuję się wciskając Ctrl-c lub kill.
Program odpytuje na wybranym porcie, np:
portname = /dev/ttyUSB0
licznik co zadany w sekundach, np:
recordtime = 60
Wyświetla dane w konsoli w formacie:
1 ; 2 ; 3; 4; 5
08:00;298118; 2; 0;0XDC66
08:15;299777; 1; 0;0XED36
08:30;301297; 2; 0;0XD834
08:45;302957; 1; 0;0XE1B7
09:00;304477; 2; 0;0XD939
09:15;306135; 1; 0;0XD753
09:30;307655; 2; 0;0XDD7C
09:45;309315; 1; 0;0XDDA6
10:00;310835; 2; 0;0XCC79
10:13;312359; 0; 0;0XD1C2
10:15;312495; 0; 0;0XD4EE
10:22;313292; 0; 0;0XCEB0
1. godzina. Jeżeli odczyt częstszy niż 60 sekund, to dodane są sekundy.
2. stan licznika od momentu skasowania. Kasowanie nie zalecane.
3. ilość błędów fotokomórki w ostatnim okresie między rekordami- przecięć wiązki
dłuższych niż 60 sekund lub awaria czujnika.
4. ilość przerw w łączności z licznikiem w ostatnim okresie między rekordami -
na razie sygnalizowane jest czy były przerwy - 1 nie było - 0
5. suma kontrolna rekordu - umożliwia sprawdzenie, czy rekord nie był edytowany
i czy jest kompletny.
_Pliki i katalogi związane z programem._
/usr/bin/lin4leic - program wykonywalny
/etc/letronik/lin4leic.conf - plik konfiguracji
/var/log/letronik/ - katalog raportów
Nazwy plików raportów ilustruje poniższy listing.
----------------------------------------------
les@c2006:/var/log/letronik$ ls
lin4leic201004.log
parterGlowneWejscieWarszawaWilenska_20100421.csv
parterGlowneWejscieWarszawaWilenska_20100422.csv
------------------------------------------------
lin4leic201004.log-log serwisowy:
----------------------------------------------
START 2010-04-21 - 17:07.23
Otwarto port - /dev/ttyS0
STOP 2010-04-22 - 10:12.01
START 2010-04-22 - 10:13.52
Otwarto port - /dev/ttyS0
STOP 2010-04-22 - 10:22.14
START 2010-04-22 - 10:22.49
Otwarto port - /dev/ttyS0
---------------------------------------------------
parterGlowneWejscieWarszawaWilenska_20100421.csv - plik raportu:
------------------------------------------------------------
20:00;221809; 2; 0;0XCF9B
20:15;223467; 1; 0;0XD60A
20:30;224987; 2; 0;0XDC33
20:45;226646; 1; 0;0XDB55
21:00;228166; 2; 0;0XD3D2
21:15;229826; 1; 0;0XDC5A
21:30;231346; 2; 0;0XD0C3
21:45;233006; 1; 0;0XD0ED
22:00;234526; 2; 0;0XD1C8
22:15;236186; 1; 0;0XDA47
22:30;237706; 2; 0;0XD720
22:45;239366; 1; 0;0XE09A
23:00;240886; 2; 0;0XD813
23:15;242546; 1; 0;0XD83D
23:30;244065; 2; 0;0XD405
23:45;245725; 1; 0;0XDD88
-------------------------------------------------------------------
Plik comlog.txt przechwytuje całą transmisję z licznika i zapisuje na żywcem
(raw)
/etc/letronik/lin4leic.conf - plik konfiguracji
#plik konfiguracyjny programu lin4leic
#struktura nawaParametru = wartoscParametru
#odstepy po obu stronach znaku = sa istotne
#nazwa systemowa portu com
portname = /dev/ttyS0
#okres pomiedzy rekordami w sekundach
recordtime = 900
#rdzen nazwy pliku raportu
entry = parterGlowneWejscieWarszawaWilenska
#czy tworzyc log serwisowy comlog.txt y-tak n-nie
comlog = n
-------------------------KOMPATYBILNOŚĆ.--------------------------
Program testowany z Ubuntu 8.04
-----------------------INSTALACJA.---------------------------------
Program rozpowszechniany w postaci źródeł i plików binarnych.
Do kompilacji potrzebny wymagane są m. in. pakiety:
gcc, g++.
Kompilacja:
Program można skompilować ręcznie. Przedtem można ustawić w źródle ścieżki do
pliku konfiguracji i loggu serwisowego:
#define configDir "/etc/letronik/lin4leic.conf"
#define comlogDir "/val/log/letronik/comlog.txt"
#define demon 0 //1 program niemowa, 0 program wypisuje na konsoli.
kompilacja ręczna
$gcc lin4leic.c -o lin4leic
lub zastosować skrypt instalacyjny
$sudo ./lin4leic.sh
Jeżeli nie wystąpią błędy powstaje plik wykonywalny lin4leic w katalogu /usr/bin
i zostanie skopiowany domyślny plik konfiguracyjny do /etc/letronik/lincom.conf
Ręczne uruchomienie programu:
$ sudo lin4leic
(program musi mieć uprawnienia do zapisu w katalogach systemowych)
Uruchamianie programu z systemem na razie rozwiązałem wpisując go do pliku
/etc/rc.local
-----------------------------------------------
#!/bin/sh -e
#
# rc.local
#
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
#
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
#
# By default this script does nothing.
lin4leic &
exit 0
----------------------------------------------------
Prawa autorskie: 2010. Leszek Łoboda - Zakład Elektroniczny Letronik.
Uczyłem się programowania gdy królował Fortran i komputery Odra. W dziedzinie
oprogramowania uważam się za amatora. Jestem entuzjastą wolnego oprogramowania i
Linuxa. Nie polecam uczyć się programowania na moich źródłach. Nie mniej mam
nadzieję, że programy te mogą być w jakimś stopniu użyteczne i być wskazówką, od
czego zacząć, dla profesjonalistów. Planuję w wolnych chwilach rozwijać ten
programik. Uwagi, wskazówki i poprawki mile widziane.
Leszek Łoboda
biuro@letronik.pl
Program jest rozpowszechniany na licencji ISC
ISC License (ISCL)
Copyright (c) 2010. Leszek Loboda - Zakład Elektroniczny Letronik.
Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose
with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice
and this permission notice appear in all copies.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH
REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT,
INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS
OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER
TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF
THIS SOFTWARE.

Programik lin4leic do obsługi interfejsu licznika LEIC4650 firmy Letronik pod system Linux.

 pobierz:
wersja licom016screenshot
Krótki opis.


(nazwy plików odnoszą się do poprzdniej nazwy programu, w następnych
wersjach zostaną zmienione na lin4leic)

Jest to bardzo prosty program konsolowy, powtarzający na konsoli stan
licznika.

Program zatrzymuję się wciskając Ctrl-c.

Program odpytuje na wybranym porcie, np:

portname = /dev/ttyUSB0

licznik co zadany w sekundach, np:

recordtime = 60

Wyświetla dane w konsoli w formacie:godzina: stanLicznika: ilość błedów fotokomórki w okresie między
rekordami (F = ), czy był błąd transmisji (C = )Program do komunikacji z licznikami LEIC-4650

Aby zakonczyc wcisnij ctrl-c

wersja =  linComConf016

COM = /dev/ttyUSB0

Odstep rekordow =  2 sek.

comlog yes18:02.06 :  850772: F = 0, C = 0,18:02.08 :  850776: F = 0, C = 0,18:06.06 :  851136: F = 0, C = 0,18:06.08 :  851136: F = 1, C = 0, blad fotokomorki18:06.10 :  851136: F = 0, C = 0,18:13.44 :  852024: F = 0, C = 1, brak transmisji18:13.46 :  852024: F = 0, C = 1, brak transmisji18:13.48 :  852024: F = 0, C = 1, brak transmisjiProgram może zapisywać cały strumień z portu COM do pliku comlog.txt,
bez żadnego formatowania.

comlog = yKompatybilność


Program testowany  z Ubuntu 8.04

Instalacja


Program rozpowszechniany w postaci źródeł i plików binarnych.

Do kompilacji potrzebny wymagane są m. in. pakiety:

gcc, g++.

Kompilacja:

Program można skompilować ręcznie. Przedtem można ustawić w źródle
ścieżki do pliku konfiguracji i loggu serwisowego:

#define configDir "/etc/letronik/lincom.conf"

#define comlogDir "./comlog.txt"

kompilacja ręczna:

$gcc lincom.c -o lincom

lub zastosować skrypt instalacyjny

$sudo ./lincom.sh

Jeżeli nie wystąpią błędy powstaje plik wykonywalny lincom w katalogu
/usr/bin  i zostanie skopiowany domyślny plik konfiguracyjny
do
/etc/letronik/lincom.conf

Uruchomienie programu:

$ lincom

Można zmienić nazwę tego pliku wg. upodobań. Plik musi mieć uprawnienia
do wykonania.

Konfiguracja.


Program korzysta z tekstowego pliku konfiguracyjnego /etc/letronik/lincom.conf

Program może generować rejestrację portu com typu raw w pliku comlog.txt

Plik konfiguracyjny:#plik konfiguracyjny programu lincom

#struktura nawaParametru = wartoscParametru

#odstepy po obu stronach znaku = sa istotne#nazwa systemowa portu com

portname = /dev/ttyUSB0#okres pomiedzy rekordami w sekundach

recordtime = 1#czy tworzyc log serwisowy comlog.txt y-tak n-nie

comlog = y

Prawa autorskie: 2010.  Leszek
Łoboda - Zakład Elektroniczny Letronik.


Uczyłem
się programowania gdy królował Fortran i komputery Odra. W dziedzinie
oprogramowania uważam się za amatora. Jestem entuzjastą wolnego
oprogramowania i Linuxa. Nie polecam uczyć się programowania na moich
źródłach. Nie mniej mam nadzieję, że programy te mogą być w jakimś
stopniu użyteczne i być wskazówką, od czego zacząć, dla
profesjonalistów. Planuję w wolnych chwilach rozwijać ten programik.
Uwagi, wskazówki i poprawki mile widziane.

Leszek Łoboda

biuro@letronik.plProgram jest rozpowszechniany na licencji
ISC


ISC License (ISCL)

Copyright (c) 2010.  Leszek Loboda - Zakład Elektroniczny
Letronik.

Permission
to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose
with or without fee is hereby granted, provided that the above
copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES
WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF
OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.