Elektroniczny licznik ręczny EMC4

Instrukcja obsługi.

  • Żeby włączyć - wciśnij przycisk ON/OFF/RESET

  • Żeby liczyć – wciskaj przycisk COUNT, każde zliczenie może być potwierdzone cichym brzęczykiem.

  • Żeby wyłączyć/włączyć brzęczyk – przytrzymaj przycisk COUNT przez 3 sekundy, aż do usłyszenia sygnału.

  • Żeby skasować – wciśnij przycisk ON/OFF/RESET przez 3 sekundy.

  • Żeby wyłączyć - przy wskazaniu “0” wciśnij przycisk ON/OFF/RESET przez 3 sekundy.

Informacja o baterii.

Typ: AG10 1,5V ogniwo guzikowe.

Zachować polaryzację (+/-) podczas wymiany.

Ostrożnie dokręcać wkręty, aby nie zerwać gwintu.

Bezpieczeństwo.

  • Zachowaj tą instrukcję na przyszłość.

  • Produkt zawiera szkło, które może zranić w przypadku rozbicia.

  • To nie jest zabawka przeznaczona dla dzieci poniżej 3 roku życia.

www.letronik.pl

20061002

 | HOME | PRODUKTY/CENNIKKONTAKT  |  FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE | NASI KLIENCI  |

Valid HTML 4.01 Transitional