Elektroniczny licznik ręczny wodoszczelny. 

EMC4WR