Powrót do poprzedniej stony Oferta/cennik firmy LETRONIK

Letronik System. Konfiguracja do współpracy z Letronik Browser.

Aktywacja usługi w firmie Letronik.

Przed rozpoczęciem konfiguracji proszę zwrócić się z wnioskiem (najlepiej e-mail) do firmy Letronik o aktywację usługi. Wniosek powinien zawierać:
  • Nazwę firmy, będzie to nazwa sieci liczników.
  • Nazwę lokalizacji, obiektu w którym odbywa się liczenie, w którym znajduje się komputer. Każdemu komputerowi przydziela się nazwę lokalizacji. Do komputera może być podłączone wiele liczników - liczniki zaimportują się automatycznie.
  • Imię i nazwisko osoby, która będzie administrować systemem.
Na podstawie tych danych firma Letronik aktywuje usługę i poda dane konfiguracyjne.

Uruchomienie konfiguratora.

Aby konfiguracja była skuteczna, należy uruchomić Letronik System Monitor z uprawnieniami Administratora.
bcIn
Kliknij [Konfiguracja]
bcL
Podaj hasło  - jeżeli nie było zmieniane, to jak wyżej i kliknij [Zaloguj]

ustawienia do letronik Browser

Konfiguracja eksportu danych do browser'a odbywa się przez okno ustawień.
 
dane logowania

1. Podajemy:

Host - adres serwera postaci: http://domena.pl/ (koniecznie z http i ukośnikiem na końcu) na tą chwilę jest o http://letronik.angicom.pl/

Kod lokalizacji - otrzymany z firmy Letronik

Kod firmy - otrzymany z firmy Letronik
uwierzytelnij się

2. Następnie klikamy [Uwierzytelnij się]

uwierzytelnianie

3. Wpisujemy dane otrzymane z firmy Letronik i klikamy [Test]


dane użytkownika poprawne

4.Klikamy [OK]

Uwierzytelnianie Zapamiętaj

5. Klikamy [Zapamiętaj]

GK

6. Kliknij [Generuj kod instalacji]

Pojawi się ID instalacji.

AI

7. Kliknij [Aktywuj instalację]

LA

8. Kliknij [OK]

SS

9. Można [Sprawdź status]

UPA

10. Kliknij [OK]

S

11. [Synchronizacja]

Jeżeli przed połączeniem z Letronik Browser system zebrał dużo danych, można je przesłać do Letronik Browser
KP

12. Kliknij [Pobierz dane]

S

13. Kliknij [Synchronizuj]

SOK

14. Synchronizacja OK - zamknij okno krzyżykiem.

Konfiguracja Letronik Browser gotowa!


Uwagi.


Alternatywnie:
Może się zdarzyć że lokalizacja o podanym kodzie jest już aktywowana w systemie - ale posiada inny ID instalacji, pojawi się wtedy stosowny komunikat z opcją ZAMIANY starego identyfikatora na nasz aktualny.
Komunikat ten zapobiega nieumyślnemu aktywowaniu ze zmienionym ID instalacji, lokalizacji która jest już aktywowana na innym komputerze. Innym przypadkiem może być ponowne wygenerowanie ID instalacji i próba aktywowania, wtedy też ID instalacji zapamiętany przy poprzedniej aktywacji nie będzie pokrywał się z tym aktualnym i pojawi się powyższy komunikat z opcją zmiany.

Błędy:
Mogą pojawić się następujące:

- Brak uprawnień do firmy lub lokalizacji - użytkownik jako który się uwierzytelniliśmy nie posiada dostępu do firmy o podanym kodzie lub lokalizacja o podanym kodzie nie należy do firmy o podanym kodzie.

- Lokalizacja o podanym kodzie nie istnieje

- Firma o podanym kodzie nie istnieje

- Nieprawidłowe dane użytkownika - np gdy nie uwierzytelniliśmy się a próbujemy dokonać aktywacji

- Nieprawidłowa wartość kontrolna przesłanych danych

- Inne błędy - zostanie zwrócony ich kod

Po pomyślnej aktywacji usługi zrestartują się i zacznie się wysyłanie, dane przesyłane są 4 razy na godzinę.
Jeśli aktualnie nie ma dostępu do sieci, dane zapisywane są lokalnie(w rejestrze) i oczekują na wysłanie.


Po wykupieniu usługi klient otrzymuje dane do zalogowania.
Zainteresowanym podajemy e-mailem dane do zalogowania do raportów z instalacji testowej.
Powrót do poprzedniej stony Oferta/cennik firmy LETRONIK
Aktualizacja 2012 05 30
w3.org