Powrót do poprzedniej stony Oferta/cennik firmy LETRONIK

Opis instalacji.

Program Letronik System wymaga do pracy zainstalowanego serwera MSSQL Expres. Dlatego przed instalacją tego programu należy zainstalować serwer.


Instalacja Microsoft® SQL Server® 2012 / 2014 /2017 Express do programu Letronik System

testowane na win 8.1/ win 10


Instalacja na win 8.1 /10 jest bardzo łatwa - nie wymaga instalacji żadnych dodatków poza serwerem SQL.

Uwaga: nie polecamy mssql w wersji 2017. Raz udało się uruchomić  program Letronik System z tym serwerem, ale więcej już nie. Może trzeba go specjalnie skonfigurować. Zalecamy wersję 2014.

Pobieranie:

Znajdź na stronie
https://www.microsoft.com/en-us/download/
odpowiednią instalkę Microsoft SQL Server  Express w wybranej wersji, np
2017     http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55994 nie zalecany
lub
2014     http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 zalecany
lub
2012     http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 może być

 i pobierz

Instalacja i konfiguracja:


Daj się pokierować poleceniami instalatora i galerią rzutów.

Najważniejsze ustawienia serwera:

SQLExpressLS  named instance
SQL_polish_CP1250_CI_AS  collation
NT service
Mixed Mode
haslo123

Pobierz i zainstaluj:

http://www.people-counter.net/soft/LetronikSystem_1.9.0.zip

Klucz licencyjny.


Po zainstalowaniu program działa 30 dni bez klucza licencyjnego.
W tym czasie należy uzyskać klucz licencyjny.
Jak to zrobić jest opisane w pomocy do programu.

Problemy.


Przy zbyt obciążonym komputerze serwer czasem nie startuje. Usługa SQL serwera () powinna mieć ustawiony tryb uruchomienia automatyczny (opóźnione uruchomienie). Przedłużenie czasu ServicesPipeTimeout z reguły pomaga.
Poniżej recepta:
Uwaga: grzebanie w rejestrze jest bardzo niebezpieczne dla systemu - ale jeżeli nie popełni się jakiegoś błędu, to rozwiązanie działa.
According to this MS knowledgebase article this can be solved by configuring a higher timeout:
1. Click Start → click Run → type regedit and click OK.
2. Browse to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
3. Right-click Control → select New → DWORD Value.
4. In the New Value #1 box, type ServicesPipeTimeout, and press ENTER.
5. Right-click ServicesPipeTimeout → Modify.
6. Click Decimal, type the number of milliseconds that you want to wait until the service
 times out,and then click OK. For example, to wait 60 seconds before the service times out,
 type 60000. 7. Quit Registry Editor, and then restart the computer. > Note: Rebooting the computer is not strictly necessary, this is a setting that's only valid for reboots so it will be eligible for the next reboot
 anyway.

Galeria zrzutów ekranowych z instalacji.

Początkowe ekrany dotyczą pobierania wersji 2012,
 dla innych wersji postępować zgodnie z poleceniami na stronie pobierania.

Galeria screenów z instalacji
                    ms sql2012
Powrót do poprzedniej stony Oferta/cennik firmy LETRONIK
Aktualizacja 2018 09 13